Poesie scelte da Scrivere.info

Lu piaciri di sparrari

FedericoCalderone

Dialettali

Cu lu piaciri di ‘na tavula cunzata
si sparra di la nustra Italia malata.
Si cuminza da lu Guvernu,
chi purtò ’stu paisi ‘nta l’ infernu.
Da lu cummercianti,
ca si lamenta,
ma teni ‘nu machinuni
russu magenta.
Di l’artigianu, da lu cuntu salatu,
comu la parcella du megghiu avvucatu.
Pi nun parrari
di l’impiegatu du statu,
chi pi travagghiu nun s’avi mai mazzatu.
Di lu cristianu vistutu firmatu,
ma cu lu travagghiu
avi sempri statu sciarriatu.
L’unicu chi vinni risparmiatu
fu lu poviru pinsionatu,
chi già si campa eni miraculatu.
Di virità si parrò, ma cu la petra tirò,
‘nta l’armadiu di lu schelitru si scurdò.

FedericoCalderone | Poesia pubblicata il 06/02/18 | 1679 letture

 
<< SuccessivaPrecedente >>
<< Successiva di FedericoCalderonePrecedente di FedericoCalderone >>
 
 

Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni. Ne è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza l'autorizzazione dell'Autore.
La riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione dell'Autore è punita con le sanzioni previste dagli art. 171 e 171-ter della suddetta Legge.

Per inserire commenti su questa poesia, vai sul sito Scrivere
 
FedericoCalderone ha pubblicato in questo sito:
 Le sue 10 poesie

La prima poesia pubblicata:
 Il Presepe (31/05/16)

L'ultima poesia pubblicata:
 I figli... la loro strada (27/06/18)

Una proposta:
 Lu piaciri di sparrari (06/02/18)

La poesia più letta:
 La fine di un Amore (21/07/16, 4610 letture)

  


FedericoCalderone

FedericoCalderone

Ha scritto anche…

Ultime poesie pubblicate:

Pubblica in…

Ha una biografia…

FedericoCalderone Leggi la biografia di questo autore!Sito di poesia: pubblicare poesie su Internet

Poesie scelte più recenti nel sito:

 

Copyright © 2020 Scrivere.info