Poesie scelte da Scrivere.info

I beddi jochi di carusu

FedericoCalderone

Dialettali

Mi pari ieri, quannu lu jocu era ‘nu misteri.
’U divertimentu l’avevi ‘nvintari,
i cosi d’ora ti putevi ‘nsunnari.
Niscevi dà casa pi jucari cu l’amici.
Tanti li uri passati felici!
’U palluni lu preferito, a jucari all’infinitu.
Cu ‘a “Scoppula a lu Surdatu”
la manu avevi ricriatu,
ma l’autru a spadda c’avia lassatu.
Cu li figurini a jucari a lu “Sciuscioni”,
ti facii ‘u squadruni
A “Cavaddina, a satari,
i forti supra a cantari,
i scarsi sutta a piniari.
A Mucciaredda
stavi ‘nto bucu ‘ntanatu,
spirannu di frigari cu t’avia circatu.
Tanti jochi putissi cuntari.
Ma ora ‘u carusu vogghiu fari
e lu palluni vaiu a pigghiari...

FedericoCalderone | Poesia pubblicata il 02/06/16 | 1978 letture

 
<< SuccessivaPrecedente >>
<< Successiva di FedericoCalderonePrecedente di FedericoCalderone >>
 

Nota dell'autore:

«un salto nel tempo 35/40 anni... giochi di ragazzino»

 

Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni. Ne è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza l'autorizzazione dell'Autore.
La riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione dell'Autore è punita con le sanzioni previste dagli art. 171 e 171-ter della suddetta Legge.

Per inserire commenti su questa poesia, vai sul sito Scrivere
 
FedericoCalderone ha pubblicato in questo sito:
 Le sue 10 poesie

La prima poesia pubblicata:
 Il Presepe (31/05/16)

L'ultima poesia pubblicata:
 I figli... la loro strada (27/06/18)

Una proposta:
 Lu piaciri di sparrari (06/02/18)

La poesia più letta:
 La fine di un Amore (21/07/16, 4610 letture)

  


FedericoCalderone

FedericoCalderone

Ha scritto anche…

Ultime poesie pubblicate:

Pubblica in…

Ha una biografia…

FedericoCalderone Leggi la biografia di questo autore!Sito di poesia: pubblicare poesie su Internet

Poesie scelte più recenti nel sito:

 

Copyright © 2020 Scrivere.info